DYSMATE DYSLEXIETEST VOOR KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN

Dysmate dyslexietests zijn ontworpen om lees- en schrijfproblemen en dyslexie bij kinderen, adolescenten en volwassenen op te sporen.

De dyslexietests zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek. Ze bestaan uit screeningstesten en vervolgonderzoeken.

De toetsen zijn zeer eenvoudig digitaal af te nemen. Screeningtests duren meestal 30 minuten en kunnen tegelijkertijd door een hele klas worden uitgevoerd. Vervolgonderzoeken duren ongeveer 12 minuten. De tests zijn gestandaardiseerd en de resultaten zijn direct beschikbaar nadat de test is afgerond.

Om de testen te kunnen gebruiken, moet de testafnemer een verplichte certificeringscursus volgen. Om testafnemer te worden, moet je een opleiding hebben tot leraar, kleuterjuf, speciaal opvoeder, logopedist, psycholoog of vergelijkbare functie.

WAT WORDT GEMETEN?

Dysmate dyslexietests hebben een hoge betrouwbaarheid (dwz meetbetrouwbaarheid) en validiteit.

Uit de statistieken obv de standaardisatiestudies blijkt dat de tests zeer geschikt zijn om onderscheid te maken tussen personen met mogelijke dyslexie en personen zonder dyslexie.

De meeteigenschappen van de test voor volwassenen zijn gepubliceerd in het internationale, peer-reviewed onderzoekstijdschrift Dyslexia.

De meeteigenschappen van de kindertest zijn gepubliceerd in het internationale, peer-reviewed onderzoekstijdschrift Hammill Institute on Disabilities.

UITVOERING

De instructies worden hardop voorgelezen en tegelijkertijd gepresenteerd in geschreven vorm op een computerscherm. De meeste tests beginnen met oefeningen. In deze oefeningen, krijgen de kandidaten feedback over vragen die goed of fout zijn beantwoord en het correcte antwoord wordt getoond.

 

De test beheerder ontvangt de resultaten onmiddellijk nadat de kandidaat de test heeft voltooid. Alleen de test beheerder heeft toegang tot de resultaten. De ruwe scores worden automatische omgezet naar Z-scores (dwz. Gestandaardiseerde scores). De Z-scores worden grafisch weergegeven dmv staafdiagrammen. Een staafdiagraam laat zien hoe de score is vergeleken met het normatieve gemiddelde van een specifieke test.

TRUDE NERGÅRD NILSSEN

DE ONTWIKKELAAR: Professor Trude Nergård Nilssen is the Principal Researcher van het Tromsø Longitudinaal onderzoek over Dyslexie (Dysleksistudien i Tromsø, 2010 – 2018), waarin zij ook de Dysmate standaardisatie studie uitvoerde. Zij is ook de Principal Researcher voor een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RTC), gefinancierd door de Noorse Onderzoeksraad. De voornaamste doelstelling van de RTC is om begrijpend lezen te verbeteren door een toename van mondelinge taal en woorddecodering bij jonge leerlingen die geidentificeerd zijn voor een risico op leesproblemen. 

Literate AS: UIT- the Arctic University of Norway is de eigenaar van de technologie van de Dysmate tests. Literate AS heeft een licentie overeenkomst met de UIT – Arctische Universiteit van Noorwegen betreffende de commercialisering van de technologie.

PERSONVERNPOLICY

Literate houdt rekening met privacybescherming en streeft ernaar om persoonlijke informatie zo sterk mogelijk te beschermen.

Welke persoonlijke informatie gebruikt Literate?

We slaan persoonlijke informatie over onze gebruikers (klanten) op om de abonnementen te beheren en aan onze verplichtingen te voldoen. Personen die worden getest met de Dysmate screening tests moeten een korte questionnaire invullen voordat de test begin. Samen met de test resultaten, zal deze informatie worden gebruikt voor onderzoek. De naam van deze persoon en alle persoonlijk identificeerbare informatie wordt verwijderd.

Hoe wordt uw persoonlijke informatie beschermd? We streven ernaar te voldoen aan alle wet en regelgeving over de bescherming van persoonlijke informatie (zoals AVG) Literate heeft verscheidene veiligheid maatregelen geïmplementeerd.