VERKRIJG ARTIKELEN

Meld u aan voor
door Trude Nergård Nilssen geschreven artikelen

Meld u interesse aan om artikelen te ontvangen van Literate.no

VOLWASSENEN TEST

De screeningstesten zijn afkomstig uit de Dyslexie-studie van UiT – de Arctic University van Noorwegen. De test voor volwassenen werd later verder ontwikkeld en gestandaardiseerd voor 300 leerlingen in het hoger secundair en volwassenen onderwijs.

De test is met name geschikt voor screening van grote groepen. De testafnemer en de testpersoon(s) hoeven tijdens de uitvoering niet in dezelfde ruimte aanwezig te zijn.

Artikelen 1

KINDERTEST

De kindertest is gestandaardiseerd bij ruim 1400 kinderen van 4 1/2 tot 13 jaar (t/m 7e leerjaar) met als doel het meten van de taalkundig-cognitieve vaardigheden die de basis vormen voor de schriftelijke taalontwikkeling. Deze test is dus zeer geschikt om leerlingen met dyslexie en met mogelijke dyslexie zo vroeg mogelijk op te sporen.